19 kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt và điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền

Điều trị không dùng thuốc có nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phổ biến là xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, giác hơi, khí công… Xoa bóp bấm huyệt có 19 kỹ thuật cơ bản, được chia thành 4 nhóm: các thủ thuật trên da, các thủ thuật tác động vào cơ, các thủ … Continue reading 19 kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt và điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền