Bản quyền

Các nhãn hiệu Đông dược Phú Hà, Thiên Quý, Cửu Tán, Kiện Tỳ và các logo tương ứng đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Không sử dụng các thương hiệu nói trên khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Đông dược Phú Hà.