Chức năng của Gan – BS Nguyễn Đức Kiệt

Gan là một trong những bộ phận quan trọng trong bộ máy tiêu hóa và là một cơ quan không thể thiếu trong cơ thể con người. Gan có vai trò rất quan trọng và đảm nhiệm khoảng 500 chức năng khác nhau trong cơ thể để tạo nên và duy trì sự sống của … Continue reading Chức năng của Gan – BS Nguyễn Đức Kiệt