Chuyện về Cô gái Thời tiết và lọ thuốc Tiêu Chấn Thuỷ

Chuyện về cô gái thời tiết và lọ thuốc Tiêu Chấn Thuỷ Đây là câu chuyện thật của một khách hàng của Đông dược Phú Hà viết trên FB. Chúng tôi xin trích đăng về đây. Lúc còn trẻ hơn 1 tí, mình hay bị nhầm với Đan Lê MC chương trình dự báo thời … Continue reading Chuyện về Cô gái Thời tiết và lọ thuốc Tiêu Chấn Thuỷ