Đại cương về bào chế đông dược

Bào chế có nghĩa là dùng các phương pháp cơ học và lý hóa để thay đổi hình dạng, lý tính, dược tính của vị thuốc để tiện cho việc sử dụng, điều trị, sản xuất, bảo quản. Nói chung, bào chế là công việc biến đổi tính chất thiên nhiên của dược liệu thành những vị thuốc thuần thục để phòng bệnh và trị bệnh.