HomeLý thuyết YHCT

Hoàng đế Nội kinh – Bệnh của Ngũ hình chí

HOÀNG ĐẾ NỘI KINH – NGŨ HÌNH CHÍ (P232)
  1. Những người nhàn rỗi về cơ thể, nhọc nhằn về trí não, phần nhiều hay có bệnh ở kinh mạch; cách chữa nên dùng châm cứu.
  2. Người cơ thể và trí não đều nhàn rỗi vui vẻ, phần nhiều hay bị bệnh ở cơ thịt, cách chữa nên dùng kim châm và biếm thạch.
  3. Người mà cơ thể mệt nhọc vất vả mà tình chí yên vui, phần nhiều bị bệnh ở khoảng gân xương, chữa bệnh nên dùng phương pháp chườm nóng và đạo dẫn.
  4. Người mà cơ thể và tình chí đều vất vả, phần nhiều bị bệnh suy nhược nên chữa bằng thuốc ngọt ấm.
  5. Người thường bị kinh sợ kinh lạc không lưu thông, phần nhiều bị bệnh tê dại ngoài da, nên chữa bằng phép xoa bóp bằng rượu thuốc (TCT).

Đó là những tật bệnh vì ảnh hưởng tinh thần và sự vất vả hay nhàn rỗi của cơ thể, gọi là bệnh của NGŨ HÌNH CHÍ.
 
Nhận xét: Điều kiện sống, làm việc và sinh hoạt vật chất, tinh thần khác nhau sẽ gây thành những chứng bệnh khác nhau và phương pháp chữa cũng khác nhau.
 
Kinh văn 24: Hình lạc khí khổ bệnh sinh vu mạch, trị chi dĩ cứu thích; hình lạc chí lạc, bệnh sinh vu nhục, trị chi dĩ châm thạch; hình khổ chí lạc, bệnh sinh vu cân, trị chi dĩ ủy dẫn; hình khổ chí khổ, bệnh sinh vu yết ích, trị chi dĩ bách nhược; hình sác kinh khủng, kinh lạc bất thông, bệnh sinh vu bất nhân, trị chi dĩ án ma gia dược, thị vị ngũ hình chí dã.
 
#HoangDeNoiKinh

COMMENTS