HomeBài viết khácBài viết chung về y tế

Hướng dẫn các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (tiêm, truyền)

Các kỹ thuật điều dưỡng áp dụng cho cả cán bộ y tế nói chung và các cán bộ y tế y học cổ truyền.

  • Cách ghi phiếu theo dõi chức năng sống
  • Các kỹ thuật test trước khi tiêm, truyền
  • Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
  • Kỹ thuật tiêm bắp sâu (tiêm mông)
Thực hành Điều dưỡng – Cách ghi phiếu theo dõi chức năng sống
Các kỹ thuật test
Tiêm tĩnh mạch
Tiêm mông (tiêm bắp sâu)

COMMENTS