HomeBài viết khácLý thuyết YHCT

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt  là Hợp cốc, Ủy trung, Liệt khuyết, Túc tam lý, theo Chu quyền trong Càn khôn sanh lý – Châm cứu đại thành.

Sau được bổ sung dần thêm 2 huyệt là Nội quan và Tam âm giao mà thành. 

Đổ phúc TAM LÝ lưu – Túc tam lý: Chữa vùng bụng trên, bụng giữa

Yêu bối ỦY TRUNG cầu – Ủy trung: Chữa vùng lưng, thắt lưng

Đầu hạng tầm LIỆT KHUYẾT – Liệt khuyết: Chữa vùng cổ gáy

Diện khẩu HỢP CỐC thâu – Hợp cốc: Chữa vùng đầu, mặt, miệng, răng

Tâm hung thủ NỘI QUAN – Nội quan: Chữa bệnh vùng ngực

Tiểu phúc TAM ÂM mưu – Tam âm giao: Chữa bệnh lý vùng bụng dưới tiết niệu, sinh dục.

Huyệt Túc tam lý

  • Chữa vùng bụng trên, bụng giữa

Huyệt Ủy trung

  • Chữa vùng lưng, thắt lưng

Huyệt Liệt khuyết

  • Liệt khuyết: Chữa vùng cổ gáy

Huyệt Hợp cốc

  • Chữa vùng đầu, mặt, miệng, răng

Huyệt Nội quan

  • Chữa bệnh vùng ngực

Huyệt Tam âm giao

  • Chữa bệnh lý vùng bụng dưới tiết niệu, sinh dục.

 

19 kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt và điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền

Học thuyết kinh lạc

Sách tham khảo về châm cứu, bấm huyệt

COMMENTS