HomeBài viết khácLý thuyết YHCT

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt  là Hợp cốc, Ủy trung, Liệt khuyết, Túc tam lý, theo Chu quyền trong Càn khôn sanh lý - Châm cứu đại thành.

Khí, huyết, tinh, thần và tân dịch
Huyệt ngũ du và ngũ hành tương sinh tương khắc trong châm cứu

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt  là Hợp cốc, Ủy trung, Liệt khuyết, Túc tam lý, theo Chu quyền trong Càn khôn sanh lý – Châm cứu đại thành.

Sau được bổ sung dần thêm 2 huyệt là Nội quan và Tam âm giao mà thành. 

Đổ phúc TAM LÝ lưu – Túc tam lý: Chữa vùng bụng trên, bụng giữa

Yêu bối ỦY TRUNG cầu – Ủy trung: Chữa vùng lưng, thắt lưng

Đầu hạng tầm LIỆT KHUYẾT – Liệt khuyết: Chữa vùng cổ gáy

Diện khẩu HỢP CỐC thâu – Hợp cốc: Chữa vùng đầu, mặt, miệng, răng

Tâm hung thủ NỘI QUAN – Nội quan: Chữa bệnh vùng ngực

Tiểu phúc TAM ÂM mưu – Tam âm giao: Chữa bệnh lý vùng bụng dưới tiết niệu, sinh dục.

Huyệt Túc tam lý

  • Chữa vùng bụng trên, bụng giữa

Huyệt Ủy trung

  • Chữa vùng lưng, thắt lưng

Huyệt Liệt khuyết

  • Liệt khuyết: Chữa vùng cổ gáy

Huyệt Hợp cốc

  • Chữa vùng đầu, mặt, miệng, răng

Huyệt Nội quan

  • Chữa bệnh vùng ngực

Huyệt Tam âm giao

  • Chữa bệnh lý vùng bụng dưới tiết niệu, sinh dục.

 

19 kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt và điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền

Học thuyết kinh lạc

COMMENTS