Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt  là Hợp cốc, Ủy trung, Liệt khuyết, Túc tam lý, theo Chu quyền trong Càn khôn sanh lý – Châm cứu đại thành.