HomeLý thuyết YHCT

Lý thuyết về y học cổ truyền

Lý thuyết về y học cổ truyền

 

Lý thuyết y học cổ truyền (còn gọi là đông y) cũng được gọi là lý luận cơ bản về y học cổ truyền được dựa trên nền tảng cơ bản là triết học phương đông và áp dụng trong y học, bao gồm các học thuyết Âm dương, học thuyết Ngũ hành. Trên cơ sở đó hình thành nên các học thuyết Thiên nhân hợp nhất, học thuyết Tạng tượng (tạng phủ), học thuyết Kinh lạc, nguyên nhân gây bệnh, Tứ chẩn (chẩn đoán bệnh), Bát cương, hội chứng bệnh khí huyết, tân dịch, tạng phủ, những nguyên tắc chữa bệnh và phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền.

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN (YHCT)

 

Học thuyết âm dương

 

 

Học thuyết ngũ hành

 

Học thuyết kinh lạc

Lục tổng huyệt ca

BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC

Đại cương về bào chế đông dược

Thuốc thang và kỹ thuật sắc thuốc thang

CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC (XOA BÓP, BẤM HUYỆT, CHÂM CỨU)

19 kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt và điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền

COMMENTS