Tag: châm cứu

Người thầy thuốc với cây kim kỳ diệu (GS Nguyễn Tài Thu) – BS Nguyễn Đức Kiệt

Người thầy thuốc với cây kim kỳ diệu (GS Nguyễn Tài Thu) – BS Nguyễn Đức Kiệt

Đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng suốt ngày ông không có một phút rảnh rang, nhàn rỗi. Điện thoại để bàn, điện thoại di [...]
Bộ trưởng Vũ Văn Cẩn với châm cứu – BS Nguyễn Đức Kiệt

Bộ trưởng Vũ Văn Cẩn với châm cứu – BS Nguyễn Đức Kiệt

Ngày nay, sự hiện diện của Viện châm cứu đã trở thành quen thuộc đến nỗi mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu thiếu Viện này. Ít ai biết được rằng trước đâ [...]
2 / 2 POSTS