Tag: huyệt

Khí, huyết, tinh, thần và tân dịch

Khí, huyết, tinh, thần và tân dịch

Trong y học cổ truyền, Khí, Huyết, Tinh, Thần, và Tân Dịch là những chất cơ bản quan trọng cho sự sống và sức khỏe. Khí là một thành phần cấu tạo [...]
Huyệt ngũ du và ngũ hành tương sinh tương khắc trong châm cứu

Huyệt ngũ du và ngũ hành tương sinh tương khắc trong châm cứu

Tên các huyệt ngũ du được đặt theo ý nghĩa của kinh khí đi trong đường kinh như dòng nước chảy. Huyệt HỢP: Nơi kinh khí đi vào. Huyệt KINH: Nơi kinh k [...]
Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt ca

Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt  là Hợp cốc, Ủy [...]
3 / 3 POSTS