Tag: y đức

Bàn về đạo đức của người thầy thuốc – BS Nguyễn Đức Kiệt

Bàn về đạo đức của người thầy thuốc – BS Nguyễn Đức Kiệt

Thế nào là người thầy thuốc có đạo đức? Tôi rất nhất trí với ý kiến của một số độc giả: người thầy thuốc có đạo đức là người có cái đầu thông minh, đô [...]
Y đức, y đạo và mối quan hệ thầy thuốc & bệnh nhân – BS Nguyễn Đức Kiệt

Y đức, y đạo và mối quan hệ thầy thuốc & bệnh nhân – BS Nguyễn Đức Kiệt

Trong mấy năm gần đây, từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhiều giá trị xã hội [...]
2 / 2 POSTS