Tag: nước ăn chân

Chữa nước ăn chân – BS Nguyễn Đức Kiệt

Chữa nước ăn chân – BS Nguyễn Đức Kiệt

Về mùa hè, một số người phải lội nước nhiều nhất là những người sống trong vùng bão, lụt, suốt ngày phải lội trong nước, các kẽ chân bị bợt ra, có mản [...]
Tác dụng chữa bệnh của Phèn chua – BS Nguyễn Đức Kiệt

Tác dụng chữa bệnh của Phèn chua – BS Nguyễn Đức Kiệt

Phèn chua, tên khoa học là Alumen, tên khác là Bạch phàn, Minh phàn, khi nung nóng lên sẽ xốp nhẹ gọi là Khô phàn hay Phàn phi. Phèn chua là một khoán [...]
2 / 2 POSTS